Pastorační rada

Pastorační rada farnosti Trutnov I pro volební období 2016-2020
schází se 4x v roce, zápisy jsou k dispozici zde…

PRF tvoří:

P. Ján Kubis – arciděkan, vede duchovní správu farnosti
předseda PRF

Josef Čížek – trvalý jáhen, ustanovený pro službu ve farnosti
Michal Nesvadba – trvalý jáhen, ustanovený pro službu ve farnosti

Henry Mandys – pastorační asistent, farní technik
Veronika Meisnerová – vikariátní a farní účetní
Markéta Semeráková – pastorační asistentka vikáře, vede farní kancelář
Lenka Špeldová – administrace farnosti

Zuzana Božková
Peter Fabian
Stanislav Freibert
Václav Jansa
Antonín Kadlec
Marie Mandysová
Václava Nesvadbová
Jiří Špelda
Marie Špicarová