Duchovní naší farnosti

ThLic. Jaroslav Adrian Sedlák, kněz

administrátor farnosti Trutnov
administrátor excurrendo farnosti Trutnov Poříčí

Narodil se 17. března 1970 v Pardubicích, jako druhý nejstarší syn z pěti sourozenců.  Jeho otec Pavel se narodil v roce 1942 v Pardubicích a matka Jaroslava ve Vítězné-Kocléřově. Celé dětství prožil v Černé za Bory u Pardubic (dnes okrajová část Pardubic).

Základní školu navštěvoval v Pardubicích a poté pokračoval na zemědělské učňovské škole v Dolní Rovni a po základní vojenské službě v Hradci Králové vystudoval Biskupské Gymnázium v Brně.

V roce 1993 vstoupil do řádu Premonstrátů v Želivě a přijal řeholní jméno Adrian. V roce 1994 nastoupil na CMTF UP v Olomouci a teologická studia dokončil v KTF UK v Praze v roce 1999. Toho roku přijal v Želivě 30. června jáhenské svěcení a 17. září 1999 byl zcela posledním jáhnem, kterého arcibiskup Karel Otčenášek vysvětil na kněze.

V prvním roce kněžské služby vykonával funkci sekretáře želivského opata a poté nastoupil jako kaplan do Havlíčkova Brodu. Dalšími farnostmi byly Česká Bělá, Dolní Krupá a Pohled. Od roku 2008 vedl duchovní správu v Poličce a od roku 2010 také farnost Bělá nad Svitavou.

V červnu 2011 obhájil ve Wroclavi licenciát z pastorální teologie a dále pokračuje studiem právního oboru na téže fakultě. Jeho zájmem je převážně liturgický zpěv, kterému se aktivně věnuje od roku 1991 pod vedením PaedDr. Oldřicha Severy a od 1994 ve sboru prof. Olejníka. Věnuje se duchovním cvičením pro zdravotníky, pedagogy a varhaníky.

Od 1. srpna 2011 nastoupil jako administrátor farnosti Trutnov.

Svůj řeholní svátek Adrian slaví 9. července a křestní Jaroslav 27. dubna.

…na stránkách diecéze

 

PhDr. Mgr. Jiří Pilz, kněz

vypomáhá ve farnostech Trutnov a Trutnov Horní Staré Město

Narodil se v Opočně v roce 1971, svátek má 24.4.

Vystudoval katolickou teologii na KTF UK v Praze (Mgr.) a jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci (PhDr.).
Kněžské svěcení přijal 12. 7. 1997, posledním ustanovením byl děkanem ve farnosti Kostelec nad Orlicí, 
působí i jako psycholog ve zdravotnictví,  je členem Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR

…na stránkách diecéze

 


Josef  Čížek, 
trvalý jáhen
ustanovený pro službu ve farnosti

Narodil se v Dolních Bučicích v roce 1945, svátek má 19.3.
Jáhenské svěcení přijal 27.9.2014

Jeho hlavní činností je duchovní péče o nemocné a staré lidi, podílí se na organizaci modlitebních setkání, slouží při liturgii.

…na stránkách diecéze

 


Ing. Bc. Michal Nesvadba

trvalý jáhen, ustanovený pro službu ve farnosti

Narodil se v Uherském Hradišti v roce 1955,  svátek má 29. září
Jáhenské svěcení přijal 27.9.2014

Ve farnosti je zapojen převážně do pastorace (formace mládeže a ministrantů, výuka náboženství, příprava a organizace farních akcí), slouží při liturgii.

…na stránkách diecéze