Křesťanský pohřeb

V případě žádosti o církevní pohřeb je nutné navštívit farní kancelář a domluvit pohřeb při osobní schůzce pozůstalých s knězem, nestačí pouze telefonická domluva.

Při pohřbu se společenství církve modlí, aby její zemřelí věřící, přičlenění křtem k ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Kristu, přešli ze smrti do života v nebi.

Společenství věřících (církev), ve kterém křesťan žil, jej na konci jeho cesty doprovází, aby jej odevzdalo do rukou Božích.