Lidé

P. ICLic. ThLic. Ján Kubis
kněz, arciděkan – vede duchovní správu farnosti
tel. 605 543 654, e-mail: jano.kubis@seznam.cz

P.PhDr.Mgr. Jiří Pilz
kněz, vypomáhá ve farnosti
tel. 732 847 637 , e-mail: jiri.pilz@tiscali.cz

Josef Čížek
jáhen, ustanovený pro službu ve farnosti
tel. 737 078 952

Ing. Bc. Michal Nesvadba
jáhen, ustanovený pro službu ve farnosti,
tel. 603 211 805, e-mail: webmaster@arcidekanstvi-tu.cz

Ing. Veronika Meisnerová
vikariátní účetní
tel. 732 988 394, e-mail: ucetni@arcidekanstvi-tu.cz

Bc. Markéta Semeráková
pastorační asistentka vikáře, vede farní kancelář
tel. 603 271 736, e-mail: farnost@arcidekanstvi-tu.cz

Henry Mandys
pastorační asistent (farní technik)
tel. 603 483 470

Jiří Špelda
člen Pastorační rady farnosti, varhaník
tel. 723 513 900

Vít Mišoň
varhaník
tel. 606 147 316