Farní aktivity

DĚTSKÉ MŠE Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“ (Mk 10,14).
Dětská mše svatá je sloužena pravidelně každou druhou neděli v měsíci při ranní bohoslužbě v 9:00 hod. a je s rytmickým doprovodem mládežnické farní kapely. Texty, promluva, program pro zapojení dětí a hudební doprovod je pečlivě připravován ve spolupráci s katechety tak, aby se děti aktivně účastnily liturgie a aby porozuměly Božímu slovu. Mohou si tak „zažít“ i své farní společenství.

MISIJNÍ KLUBKO
Misijní klubko je určeno pro děti od 5 do 9 let. Setkání probíhá každou první sobotu v měsíci na faře od 9 do 11 hodin. Děti se zde hravou formou dozvídají o životě lidí v různých zemích světa. Snažíme se v dětech probudit touhu pomáhat tam, kde je potřeba. S dětmi se společně modlíme, hrajeme si, zpíváme, tvoříme a poznáváme svět.

NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLÁKY
Výuka náboženství probíhá na faře v průběhu školního roku. Je určena dětem školního věku. O výuku se starají farář, jáhni a naše katechetky. Děti jsou rozděleny do věkových skupin a setkávají se pravidelně každý týden.

SETKÁNÍ STŘEDOŠKOLÁKŮ (MLÁDEŽ)
Katecheze středoškoláků se koná třetí pátek v měsíci od 19 hodin na faře. Setkání probíhá asi 2 hodiny, vedou je jáhen Michal Nesvadba (katecheze) a Dorotea Meisnerová (program). Náplní je katecheze a následná diskuze na dané téma. Určeno mládeži 16 až 19 let. Mládež se také účastní diecézních a vikariátních setkání a akcí, duchovních i sportovních. Zveme všechny zájemce!

MINISTRANTSKÁ FORMACE
Setkání ministrantů, kteří se připravují na svoji službu u oltáře. Setkání probíhá každý třetí pátek v měsíci od 17 hodin pod vedením jáhna Michala a staršího ministranta Lukáše Jandy. Ministrantům předávají své zkušenosti, které si pak mohou ověřit při službě.

KLUB SENIORŮ
Setkání probíhá každé první pondělí v měsíci, vždy od 15 hodin na faře ve farním sále (1.patro). Setkání připravuje paní Marie Stránská. Duchovní část vede přítomný kněz (většinou P. Jan Rybář nebo P. Adrian Sedlák). Náplní jsou rozhovory nad aktuálními tématy ze života Církve a farnosti, přednášky z historie, medicíny, neformální setkání u čaje a kávy. Zakončeno desátkem sv. Růžence a mší svatou v kapli (pokud je přítomen kněz). Určeno pro seniory, kteří často trpí samotou a tíhou věku a chtějí se setkávat a poznávat i mimo bohoslužby.

SPOLEČNÁ MODLITBA MATEK ZA DĚTI „MODLITBY MATEK MOHOU ZMĚNIT SVĚT!“
Několik skupin maminek a babiček, modlících se nejen za své potomky – děti a vnoučata, ale i za další jim svěřené osoby, se pravidelně každý týden schází na faře. Jsou součástí mezinárodního hnutí Modlitby matek a dodržují se všemi ostatními skupinami modlících se matek předepsaný program setkání. Setkání trvá dvě hodiny a je pro všechny posilou a pramenem radosti. Vítána je každá maminka nebo babička!

SPOLEČNÁ MODLITBA OTCŮ ZA DĚTI
Otcové z našich rodin se také společně modlí za děti. Tato modlitební skupinka se schází pravidelně jednou za 14 dní na faře a modlí se za oba manžele, děti, vnoučata, za kmotřence a kmotřenky a také za další svěřené osoby. Skupinka má 5-8 tatínků různého věku a je napojena na mezinárodní hnutí Modlitby otců. Program setkání je obdobný jako u setkání matek. Otcové neváhejte a přijďte!

FARNÍ KAVÁRNA
Probíhá jednou za měsíc třetí neděli v měsíci po ranní mší svaté na faře ve spoolečenské místnosti v 1.P. Slouží k neformálnímu setkání farníků při kávě, čaji a sladkém potěšení. Kavárnu pro nás připravují Majka, Lenka, Maruška a Vendulka.

 

Nabídka duchovních a formačních aktivit ve farnosti během týdne:

DEN HODINA AKCE POZNÁMKA ODPOVĚDNÁ OSOBA
PONDĚLÍ 15:00 setkání seniorů první pondělí v měsíci Marie Stránská
17:15 náboženství 8. a 9. třída mimo první pondělí Michal Nesvadba
18:00 mše svatá první pondělí v měsíci Marie Stránská
20:00 modlitba otců lichý týden Michal Nesvadba
ÚTERÝ 18:00 mše svatá za farnost  P. Adrian Sedlák
20:00 modlitba matek každý týden Veronika Meisnerová
STŘEDA 08:30 mše svatá kaple Bož. Milosrdneství, NSO
09:00 adorace NSO kaple Bož. Milosrdneství P. Adrian Sedlák
14:10 náboženství 5. a 6. třída Zuzana Božková
15:00 náboženství 7. třída Markéta Semeráková
ČTVRTEK 18:00 mše svatá P. Adrian Sedlák
PÁTEK 14:00 náboženství 1. a 2. třída Lenka Špeldová
14:30 náboženství 3. a 4. třída Václava Nesvadbová
17:00 ministrantská formace 3. pátek v měsíci Michal Nesvadba
18:00 mše svatá P. Adrian Sedlák
19:00 setkání mládeže 3. pátek v měsíci
SOBOTA 08:00 modlitba růžence kaple Bož. Milosrdneství Josef Čížek
08:30 bohoslužba slova
09:00 misijní klubko (5-9 let) první sobota v měsíci Zuzana Božková, Dorotea Meisnerová
NEDĚLE 09:00 mše svatá 2. neděle v měsíci dětská P. Adrian Sedlák
10:15 farní kavárna 3. neděle v měsíci po mši svaté Lenka Špeldová
18:30 mše svatá P. Jiří Pilz