Bohoslužby v Trutnově

Pravidelné bohoslužby

 

Zde uvádíme pravidelný pořádek bohoslužeb v Trutnově a okolních farnostech.
Výjimečně může dojít ke změnám (např. během letních prázdnin),
které jsou uvedeny vždy v ohláškách nebo ve farním zpravodaji a zde na webu v Aktualitách.

TRUTNOV I – ARCIDĚKANSKÝ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

NEDĚLE 09:00    mše svatá
18:30    mše svatá
PONDĚLÍ 18:00    mše svatá (1. pondělí v měsíci, je-li ohlášeno)
ÚTERÝ 18:00    mše svatá (za farnost)
STŘEDA 08:30    mše svatá
09:00 až 12:00 adorace v kapli, výstav NSO
ČTVRTEK 08:30    mše svatá
PÁTEK 18:00    mše svatá
SOBOTA 08:30     bohoslužba slova s ranními chválami
(pokud je přítomen kněz, je mše svatá)

Půl hodiny před každou bohoslužbou se modlíme Růženec.

 

TRUTNOV III (POŘÍČÍ) – KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

NEDĚLE  07:40    mše svatá