Zápis z PRF ze dne 20.9.2018

Zápis z PRF ze dne 20. 9. 2018

Přítomni: P. Ján Kubis, J. Čížek, M. Nesvadba, V. Nesvadbová, H. Mandys, M. Mandysová, J. Špelda, L. Špeldová, V. Meisnerová, A. Kadlec, S. Freibert, M. Špicarová, P. Fabian, M. Semeráková
Omluveni: Z. Božková, V. Jansa

 1. Zhodnocení Farního dne v HSM. M. Nesvadba navrhoval, aby byl podzimní Farní den stabilně v HSM – jako možnost setkávání i s farníky z okolních farností a jarní Farní den na Para či jinde.
 2. Biřmování 2019: L. Špeldová navrhuje vytvořit tablo biřmovanců s prosbou o modlitby za ně. Navrhovaný termín biřmování je 2. 6. 2019, tedy 7. neděle Velikonoční. Zájemců o přijetí svátosti biřmování je 12.
 3. Slavnost sv. Václava: mše v TU od 8:30, večer mše sv. nebude. Odpoledne od 16 hod jsme zváni na poutní mši svatou do HSM. Dále bude ještě mše sv. ve Voletinách v kapli sv. Václava od 10,30.
 4. V pátek 5. 10. bude v kostele koncert od 20 hodin. Tento koncert pořádá Město Trutnov.
 5. Misijní neděle: Misijní klubko zajistí průvod s obětními dary a přímluvy. Misijní jarmark nebo koláč posuneme do adventu nebo do postní doby.
 6. Oslavy výročí vzniku republiky bude Město slavit v pátek 26.10. V našem kostele bude na tento úmysl sloužena nedělní mše sv. od 9 hod.
 7. Návrh paní Stránské umístit do kostela pietní vzpomínku na zemřelé farníky na místě, kde sedávali. Schváleno.
 8. Ples lidí dobré vůle: termín 19. 1., kapela Geny jako vloni. Nutnost setkání organizačního týmu 30. 10. 2018 od 19 hod. Hledáme ochotné lidi do kantýny na snášení a mytí nádobí.
 9. Adventní duchovní obnova bude 14. – 15. 12. Povede ji P. Pavel Rousek.
 10. Mikuláš pro děti bude v neděli 9.12.
 11. Je potřeba koupit nové plátno na promítání textů na dětskou mši – zajistí J. Špelda.
 12. V úterý 2. 10. od 19 hod. proběhne instruktáž k technice na hodiny náboženství. Povede M. Nesvadba.
 13. Návrh na komisní prodej knih před Vánoci. Informace zjistí V. Meisnerová.
 14. Národní týden manželství. Prosíme o nápady, jak prožít tento únorový týden. Když se organizace nechá na poslední chvíli, není to dobré.
 15. Konference o evangelizaci – pozvání od paní v. Meisnerové, kladné ohlasy z minulé konference. Bližší informace na nástěnce.
 16. Setkání Modliteb matek v Pardubicích: 19. – 20. 10. Pozvání pro kněze farnosti.
 17. Žádost pana Kadlece o kancionály do kostela v Poříčí. H. Mandys dodal 20 ks.
 18. Ve spolupráci s Antonínem Fajstavrem připravujeme na jaro farní pouť do Reichenau a Kostnice.
 19. Další setkání PRF v úterý 16. 10. od 20 hod. na faře.

Zapsala M. Semeráková

Zápis z PRF ze dne 20-9-2018