Zápis z jednání PRF dne 20.8.2018

Zápis z Pastorační rady farnosti z 20. 8. 2018

Přítomni: P. Ján Kubis, J. Čížek, M. Nesvadba, S. Freibert, V. Nesvadbová, H. Mandys, A. Kadlec, V. Jansa, J. Špelda, L. Špeldová, Z. Božková, M. Špicarová, P. Fabian, M. Semeráková, V. Meisnerová, Omluvena: M. Mandysová

 

 1. Členové pastorační rady se představili novému duchovnímu správci P. Jánu Kubisovi, který je zároveň ze stanov novým předsedou PRF.
  Vyslechli jsme si, co P. Kubis od PRF očekává. Domluvili jsme se na častějším setkávání (přibližně jednou měsíčně).
 2. Z důvodu velkého sucha, zákazu rozdělávání ohňů v lese a rekonstrukce boudy na Paradráze bude farní den
  mimořádně na farní zahradě v HSM 1. 9. od 15 hod. Tradiční šipkovaná pro děti nebude, bude připravena hra na místě.
  Na místo je možné se dopravit autobusem MHD. Občerstvení zajištěno.
 3. Dětská mše s doprovodem farní mládežnické kapely a s žehnáním školních potřeb bude v neděli 2. 9. od 9 hodin.
  Na doprovod dětských mší se nově nabízí také Radek Matyska. Tím bychom měli k dispozici 3 hudební skupiny k doprovodu dětských mší,
  ale i dalších akcí. Dětské mše budou (jak je zavedeno) při 2. neděli v měsíci od 9 hodin a povede je P. Kubis.
 4. Poutní mše sv. v našem kostele bude 9. 9. v 9 hod.
 5. Proběhla oprava měchu varhan, je potřeba ještě opravit nebo vyměnit motor. V současném teplém a suchém počasí je problém s nízkou vlhkostí,
  bude proto potřeba vlhkost v prostoru varhan zvýšit (nádoby s vodou).
 6. Představily se také katechetky a domluvila se schůzka s panem farářem na úterý 4. 9. v 19 hodin, kde bude domluven průběh výuky v novém školním roce.
  Schůzka rodičů přihlášených dětí s katechety a panem farářem bude po jednotlivých ročnících ve čtvrtek od 15 do 16 hodin na faře.
 7. S novým rozdělením mší svatých nastane i změna termínů svátosti smíření. V Trutnově bude půl hodiny před každou mší ve všedních dnech
  (od 17:30, ve středu od 8:00) a před každou večerní nedělní mší (od 18:00). V neděli bude možnost přijetí svátosti ve 2. a 4. neděli také před
  dopolední mší svatou (od 8:30). Rozpis zpovědí bude zařazen do Ohlášek. Svátost smíření bude probíhat i v Poříčí a v Žacléři.
 8. A. Kadlec žádal o to, aby se zavedla mše jednou za rok v kostele sv. Jana Nepomuckého v Libči.
 9. Nedělní kavárna bude vždy třetí neděli v měsíci.
 10. Pan farář chce zahájit komunikaci se starosty obcí. Na tento rok připadá 100. výročí založení našeho státu (28.10.).
  Bylo by vhodné nabídnout městu spoluúčast na programu oslav např. slavnostní mší svatou.
 11. V pátek 21. 9. pořádá Charita na náměstí „Den charity“, kde bude seznámení se službami charity.
  Další akce charity „Noc venku“ na podporu bezdomovců bude v listopadu.
 12. V pátek 28. 9. je slavnost sv. Václava. Můžeme se účastnit pouti v HSM, kde je slavnost od 16 hodin a poté farní den na zahradě.
  V Trutnově bude také mše, čas bude upřesněn v Ohláškách. Kaple sv. Václava je ještě ve Voletinách – pro případnou akci kontaktovat pana Burkoně.
 13. Na faře proběhla rekonstrukce wifi sítě a připojení internetu. Všechny místnosti (oba byty, kanceláře, společenská místnost i knihovna)
  jsou pokryty wifi signálem. Máme k dispozici dvě sítě – uzavřenou (pro potřeby kanceláře) a volnou (tzv. free) pro ostatní účastníky.
  Nová připojení k internetu budou využívána kromě kancelářské agendy také pro výuku náboženství a další pastorační aktivity.
 14. PRF poděkovala jménem farnosti Veronice Meisnerové za práci ve farnosti, protože v době, kdy proběhlo v kostele děkování ostatním
  (neděle 24.6.) nebyla na mši svaté přítomna.
 15. Termín příští PRF je 20. 9. 2018

Zapsala: M. Semeráková, upravil M. Nesvadba