Další setkání biřmovanců – pátek 26.4.2019

Další setkání bude v pátek 26.4.2019 na faře od 19 hodin

Na setkání se těší
otec Jano
jáhen Michal