Další setkání biřmovanců – 21. září 2018

Po prázdninách pokračujeme v přípravě na přijetí svátosti biřmování.
Sejdeme se v pátek 21.9.2018 od 19 hodin na faře, kde si mimo jiné upřesníme termíny setkání do konce roku.
Prosím všechny, aby si na toto setkání přinesli křestní list nebo alespoň datum a místo křtu.
Bylo by dobré mít už jasno i o biřmovacích kmotrech.
Na setkání se těší
jáhen Michal