Další setkání biřmovanců – 18. ledna 2019

Sejdeme se v pátek 18. 1. 2019 od 19 hodin na faře jako obvykle.
Termín biřmování je už stanoven na 16. června 2019 (neděle, Slavnost Nejsvětější Trojice)
Probereme téma “Dary Ducha svatého” a měli bychom zvládnout to focení.

Na setkání se těší
jáhen Michal