Bohoslužby o prázdninách – změny !

Pozor!
V době letních prázdnin dochází ke změně časů bohoslužeb ve všedních dnech. 

V úterý ve středu a ve čtvrtek jsou mše svaté dopoledne v 8:30 hodin (půl hodiny přede mší svatou je modlitba Růžence)
V pátek zůstává mše svatá od 18:00 hodin.

Nedělní pořad bohoslužeb je beze změny.

Neděle – 9:00, 18:30 (Poříčí 7:40, Žacléř 11:00)
Pondělí – nejsou bohoslužby
Úterý – 8:30
Středa – 8:30
Čtvrtek – 8:30
Pátek – 18:00
Sobota – 8:30 bohoslužba slova s RCh