Diecézní setkání ministrantů

V sobotu 2.6.2018 se v Litomyšli koná diecézní setkání ministrantů, kterého se také zúčastníme.
Sejdeme se před kostelem v sobotu v 6:45 hodin.