Příprava biřmování 2019

Nejbližší akce:
1/ Setkání v pátek 18.května od 19 hodin na faře
 – budeme pokračovat v tématu “Víra” na základě evangelijního textu O marnotratném synu (Lk 15, 11-32)
 – projdeme si obřad uvítání (představení) biřmovanců

2/ Vigilie slavnost Seslání Ducha svatého
V sobotu 19. května bude ve 21 hodin v kostele vigilie ze slavnosti. 

3/ Slavnost Seslání Ducha svatého
Slavnost začíná jako obvykle v neděli v 9 hodin ráno.
Při této mši svaté budou představeni kandidáti na přijetí svátosti a uvítáni farností.

4/ Seznamovací víkend v Žamberku
Od pátku 1. června do nedělě 3. června bychom strávili víkend (duchovní i zážitkový) v Žamberku na faře u Wieslawa Kalemby.
Pojedeme vlakem z Trutnova v pátek 1.6., odjezd v 15:41 hodin, návrat v neděli 3.6. v 16:21 hodin.
K zajištění akce pojedou Klenčíkovi (Martin a Maruška) a Nesvadbovi (Michal, Vendula), oslovíme ještě Aničku, Josefínu a Rebeku (pomoc v kuchyni a s programem)
Cestu vlakem nám zaplatí farnost, každý z nás si připlatí na jídlo (musíme ještě spočítat podle jídelníčku).