Vánoční přání

„Nebojte se, hle zvěstuji Vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
Dnes se Vám narodil Spasitel, Kristus Pán“ Lk 2,10-11


Přejeme krásné prožití vánočních svátků, radost a pokoj Vám všem.
duchovní farnosti P. Adrián, P. Jiří, Josef a Michal
pracovníci kanceláře Henry, Lenka, Markéta a Veronika