Adventní setkání mládeže

Zveme všechny mládežníky na setkání, které se uskuteční v pátek 15.prosince 2017.

Zúčastníme se pátečního programu duchovní obnovy farnosti, kterou povede Doc.PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (viz plakátek)
Poté se (asi od 19:30 hodin) sejdeme na faře, kde se zúčastníme besedy s Doc. Petráčkem.

Tento program se si nenechte ujít!

Všechny srdečně zveme.

jáhen Michal

Program:
v kostele:
17:30 modlitba Růžence
18:00 mše svatá – slouží Doc. P. Tomáš Petráček
18:30 duchovní slovo
na faře (po skončení programu duchovní obnovy k kostele:
19:30 beseda s Doc. P. Petráčkem