Nový pořádek bohoslužeb

Počátkem září jsme zavedli nový pořádek bohoslužeb, který byl projednán na pastorační radě farnosti dne 28.8.2017.
Na základě dalších připomínek farníků se ustanovil následující pořad bohoslužeb (změny se týkají pouze všedních dnů):

 neděle  09:00
 18:30
 mše svatá (2. neděle v měsíci mše svatá pro děti)
 mše svatá (od 18:00 modlitba Růžence)
 pondělí  18:00  mše svatá 1. pondělí v měsíci v rámci setkání seniorů – jen předem oznámená!!!
 úterý  18:00  mše svatá za živé a zemřelé farníky (od 17:30 modlitba Růžence)
 středa  08:30  mše svatá (po mši sv. následuje adorace NSO od 9 do 12 hodin)
 čtvrtek  08:30  mše svatá (od 8:00 modlitba Růžence)
 pátek  18:00  mše svatá (od 17:30 modlitba Růžence, 1. pátek v měsíci adorace NSO od 17:15)
 sobota  08:30  bohoslužba slova (v případě přítomnosti kněze mše svatá), od 8:00 modlitba Růžence