Pastorační rada – zápis 21.11.2016

Římskokatolická farnost arciděkanství Trutnov

Farní zpravodaj          27. 11. 2016 / 49     

Zápis z PRF z 21.11.2016

Přítomni: P. Adrian, J. Čížek, M. Nesvadba, V. Nesvadbová, H. Mandys, M. Mandysová, S. Freibert, A. Kadlec, V. Meisnerová, M. Semeráková, J. Špelda, L. Špeldová, Z. Božková, M. Špicarová, V. Jansa, P. Fabian

 1. Přivítání nových členů.
 2. Žehnání adventních věnců bude v neděli 27.11. při dopolení i večerní mši sv.
 3. Rorátní mše sv. budou ve středu od 6 hod., adorace začne v 9 hod.
 4. Adventní duchovní obnova bude jako vždy – 9. 12. mše sv od 18 hod., poté krátká promluva, 10.12. mše sv. v 8,30 hod., pak promluva, výstav nejsvětější svátosti, příležitost ke svátosti smíření do 11 hod.
 5. Adventní koncerty pořádané sdružením Regio musici budou každou sobotu v 16 hod. 27.11., 3.12., 10.12 a 17.12. Poslední koncert bude v pondělí na sv.Štěpána také od 16 hod. Více na plakátech.
 6. Adventní věnce do kostela i na faru připraví Marie Mandysová.
 7. Mikulášská besídka bude v neděli 4. 12. od 15 hod. Balíčky připraví Marie Mandysová. Zapisujte své děti do připravené tabulky do úterý 29. 11. večer.
 8. P. Adrian navrhuje nechat zpracovat historickou a uměleckou „prohlídku“ kostelů v naší správě od studentů fakulty dějin umění, a proškolit průvodce. Nechá zpracovat i historii kněží působících v naší farnosti. S touto žádostí osloví P. Petráčka.
 9. V předsíni kostela byla instalována adventní výstava prací dětí z MŠ Tkalcovská.
 10. Betlémské světlo přinesou skauti do kostela v neděli 18. 12. na ranní mši sv.
 11. A. Kadlec navrhuje, aby se konaly akce v nově zrekonstruovaných kostelech a kaplích v majetku MěÚ Trutnov, třeba v rámci Noci kostelů. Zjistit přes V. Grofa, zda by o to byl ze strany města zájem, a také zjistit, jestli má kdo pořádat.
 12. Pořad vánočních bohoslužeb: Štědrý den – Pilníkov: 20 hod, Žacléř: 22 hod., Trutnov AK: 24 hod, neděle: obvyklý pořad bohoslužeb + 14 hod. Petříkovice, pondělí Radvanice: 8 hod., Trutnov AK: 9 hod., Út, St, Čt v obvyklých časech, Pá v 18 hod. Svátek sv. Rodiny – obnova manželských slibů, So 31.12. – 16 hod. Žacléř i Trutnov AK, neděle v obvyklých časech. Rozpis bohoslužeb ještě vyjde.
 13. P. Adrian navrhuje změnit čas jedné bohoslužby v týdnu na 7 hod. ráno – buď v úterý nebo ve čtvrtek. Zjistit zájem.
 14. Ples bude v So 14. 1. 2017 – schůzka k organizaci je v úterý 29. 11. od 19 hod.
 15. Program pastoračního roku 2017 je pravděpodobně 100. výročí Fatimy.
 16. Biskup Jan apeloval na kněze, aby prvokomunikantům a mladším dětem (asi do 12 let) nepodávali sv. přijímání na ruku.
 17. Webové stránky farnosti potřebují proměnu. Martin Klenčík je ochoten vytvořit nové stránky s jednoduchým redakčním systémem, optimalizovat i pro mobilní zařízení. Potřebujeme stanovit redakční radu a editory stránek. Chceme, aby možnost přispívat mělo více oprávněných osob. Podněty k novým stránkám přispěli i bratři Vojáčkovi. Budou probíhat schůzky k domlouvání konečné formy stránek.
 18. V předsíni kostela bude instalována nová vývěska s historií našeho kostela v Nj, Aj, Pl a Čj, aby informace mohli získat i návštěvníci, kteří kostel navštíví v době, kdy je zamčená mříž.

     Zapsala V. Meisnerová