Pastorační rada – zápis 13.2.2017

Zápis z PRF z 13. 2. 2017

Přítomni: M. Nesvadba, V. Nesvadbová, H. Mandys, M. Mandysová, V. Meisnerová, M. Semeráková, Z. Božková, M. Špicarová, V. Jansa, S. Freibert, P. Fabian, A. Kadlec, J. Špelda
Omluveni: P. Adrian, J. Čížek, L. Špeldová

  1. Spuštěny nové farní stránky – jednoduché, praktické, přehledné – vytvořil je Martin Klenčík. Ještě je potřeba doplnit obrázky, může se vkládat z více míst. Své příspěvky můžete posílat na adresu farnost@arcidekanstvi-tu.cz, nebo na nesvadba.mic@gmail.com.
  2. V průběhu Vánoc jsme byli opakovaně žádáni, abychom zpřístupnili kostel veřejnosti. Důvody, proč není možné nechávat kostel otevřený, budou uveřejněny na farních stránkách.
  3. Převod kostela v Dolním Žďáru – PRF s převodem na obec Hajnice souhlasí.
  4. Mše sv. ve Voletinách až do odvolání nebudou z důvodu opravy varhan.
  5. Popeleční středa – 1. 3. 2017, den přísného postu. Mše svatá s udílením popelce v 8.30 a 18.00 h.
  6. Křížové cesty povedou společenství takto: senioři, jáhni, Misijní klubko – děti, matky, mládež, otcové
  7. Postní duchovní obnova: 1. a 2. 4. – povede ji P. Linhart
  8. Velikonoce – pořad bohoslužeb

 Květná neděle 9. 4. mše sv. od 8 hod. Mše sv. v Poříčí nebude.

Zelený čtvrtek 13. 4. mše sv. v 18 hod s umýváním nohou – farníky zajistí S. Freibert

Velký pátek 14. 4. – obřady v 16 hod v Trutnově, v Žacléři v 16 hod (změna vyhrazena)

Dopoledne v 10 hod se uskuteční křížová cesta v lesoparku. Bližší informace budou včas zveřejněny.

Bílá sobota 15. 4. – adorace u Božího hrobu 9 – 15 hod, vigilie od 21 hod

Neděle Zmrtvýchvstání Páně 16. 4.bohoslužby beze změny jako každou neděli

Pondělí velikonoční 17. 4. – mše sv. v 8,30 hod

Rozdělovat čtení na všechny obřady bude M. Nesvadba

 9. Letní tábory

 Vodák: Ohře 16. – 21. (22.) 7.

Věk  – ukončená 6. tř. až ukončený 3. ročník SŠ. Starší si mohou vodák zajistit sami, V. Jansa jim poradí. Přihlášky se podávají od 15. března do 30. dubna. Bližší informace budou s přihláškami. Kapacita 23 dětí – kdo zaváhá, nejede.

 Miletín: 15. – 22. 7.

Přihlášky od 1. 3. do 30. 4., kapacita 20 dětí. Věk – ukončená 1. třída až ukončená 5. třída ZŠ.

10. Pouť farnosti HSM do Šaštína a Rakouska ve dnech 6. – 7. 5. Více informací A. Fajstavr.

11. Ministranti – pravidelné schůzky budou vždy v neděli po mši sv., když je kavárna, aby měli rodiče kde počkat.

12. Farní den

Bude už 27. 5. od 15 hod na Para dráze z  důvodu Noci kostelů v červnovém termínu. Misijní klubko připraví bojovku na místě, šipkovaná nebude.

13. Noc kostelů – termín 9. 6. 2017

Za PRF zapsaly M. Semeráková . a V. Meisnerová.