Pouť ke studánce

Tuto neděli se koná farní pouť do Kocléřova ke studánce.
Od 14 hodin bude mše svatá, májová mariánská pobožnost a poté svěcení automobilů a opékání buřtů.
Všichni jsou zváni!