Pouť do Šaštína

Někteří z našich farníků se zúčastnili pouti do Šaštína (SR) a Velehradu, kterou 6. a 7. 5. 2017 pořádala sousední farnost HSM. Vypravili celý autobus, který byl plně obsazen, a ještě zbylo několik náhradníků, na které se nedostalo. A kdo jel, nelitoval. Byla to velmi pěkná pouť zaměřená na Panu Marii, jak to v měsíci květnu bývá.
Nejprve jsme navštívili poutní místo Šaštín (http://bazilika.sk/), kde byla mše svatá a poté prohlídka baziliky Panny Marie Sedmibolestné (hlavní patronka Slovenska) s milým průvodcem z řad bratrů Paulínů, kteří poutní místo spravují. Odpoledně jsme se přesunuli na Velehrad, kde byla v kapli Panny Marie-Matky jednoty křesťanů májová pobožnost, pak individuální prohlídka krásně zrestaurované baziliky sv. Cyrila a Metoděje. Navštívili jsme i hrob kardinála Tomáše Špidlíka. Ubytováni jsme byli v internátu biskupského gymnázia.

Druhý den jsme se autobusem, který řídil náš ministrant Lukáš Janda, přesunuli do místa nynějšího působení P. Dariusze Mogielnického, který v minulých letech působil v hornoměstské farnosti. Na tomto místě jsme v neděli Dobrého pastýře slavili společnou mši svatou. Po obědě jsme se ještě na pár hodin stavili ve Vídni a prošli centrum tohoto města.
Pouť se vydařila a organizátorům (hlavně A.Fajstavrovi) patří za to velký dík. (text M.Nesvadba, foto M.Nesvadbová)