Pastorační rada – zápis 24.4.2017

Zápis ze zasedání PRF ze dne 24. 4. 2017

Přítomni: P. Adrian, J. Čížek, M. Nesvadba, V. Nesvadbová, V. Jansa, V. Meisnerová, H. Mandys, A. Kadlec, M. Mandysová, J. Špelda, L. Špeldová, Z. Božková, M. Špicarová, P. Fabian, M. Semeráková, Omluven: S. Freibert
1. Velikonoce: poděkování za službu všem, kdo se jakkoli podíleli! Návrh zrušit čtení úvodů k velikonočním bohoslužbám, nebo je přečíst celé hned na začátku. Upozornění, že starší lidé mohou při čtení pašijí sedět.
2. Pouť do Kocléřova ke Studánce bude v neděli 21. 5. Mše svatá od 14 hod., pak májová pobožnost, možnost žehnání motorových vozidel na parkovišti u kapličky, opékání buřtů na nedaleké louce. 3. Diecézní setkání ministrantů v Dobrušce 27. 5. Tabulka pro zájemce bude připravena na stolečku v kostele. Doprava dle počtu zájemců, nejlépe auty. Je potřeba přerozdělit a vyprat ministrantské oblečení.
4. Farní den 27. 5. Začátek v 15 hod. na Para dráze. Šipkovaná nebude, misijní klubko připraví pro děti bojovku na Para.
5. Svatodušní vigilii 3. 6. ve 21 hodin bude sloužit P. Jiří Pilz. M. Nesvadba navrhuje setkání mládeže na faře již v odpoledních hodinách a společnou večeři.
6. Na Noc kostelů v pátek 9. 6. jsme přihlášeni, propagační materiály jsou objednány. Přesný program bude včas zveřejněn. Předpokládaný začátek těsně přede mší svatou krátkým vstupem dětí, konec ve 22 hod. V programu budou biblické tance, komentovaná prohlídka i koncert Collegia Musica. Doprovodný program: Misijní jarmark a výstup na věž. Po ukončení programu bude mož- nost adorace nejsvětější svátosti až do 8:00 ráno v sobotu.
7. Slavnost Božího těla s průvodem 18. 6. Začátek mše sv. v 8 hod., mše sv. v Poříčí nebude.
8. Každou druhou neděli v měsíci bude ranní mši sv. sloužit P. Pilz. Bude také možnost svátosti smíření půl hodiny přede mší.
9. Tábor Miletín – Přihlášky uzavřeny
10. Farní vodák – Přihlášky budou uzavřeny k 30. 4., jsou ještě tři volná místa, organizaci zajišťuje V. Jansa.
11. Výuka náboženství se od příštího školního roku bude soustředit pouze do jednoho dne v týdnu. Koncem května upřesníme, který den to bude. Chceme tak usnadnit rozvrh hodin náboženství. 12. Na faře je potřeba zlepšit dostupnost internetu.
13. Děkujeme Martinu Klenčíkovi za vytvoření nových internetových stránek farnosti. V tuto chvíli je již k dispozici kompletní verze. Podívejte se!
14. Celostátní setkání mládeže v Olomouci 15. – 20. 8. 2017. Nástěnku mládeže má na starosti Rebeka Bartoňová, vikariátní zástupce mládeže je od letoška Matyáš Meisner.
15. Kurz liturgického čtení. Michal Nesvadba nabízí pravidelnou přípravu na čtení v kostele. Bude upřesněno.
16. Modlitební triduum modliteb otců a matek se uskuteční 23. – 25. 6. 2017
17. Každý první čtvrtek v měsíci budeme mít možnost noční adorace „Getsemany“ od mše sv. do půlnoci v kapli Božího milosrdenství.
18. Diecézní stolní kalendáře na příští rok s fotografiemi P. Forbelského je možné už nyní objednat s předstihem.
Zapsala Veronika Meisnerová.