SENIOŘI

KLUB SENIORŮ
Setkání probíhá každé první pondělí v měsíci, vždy od 15 hodin na faře ve farním sále (1.patro).
Setkání připravuje paní Marie Stránská. Duchovní část vede přítomný kněz (většinou P. Jan Rybář nebo P. Adrian Sedlák).
Náplní jsou rozhovory nad aktuálními tématy ze života Církve a farnosti, přednášky z historie, medicíny, neformální setkání u čaje a kávy.
Zakončeno desátkem sv. Růžence a mší svatou v kapli (pokud je přítomen kněz).

Určeno pro seniory, kteří často trpí samotou a tíhou věku a chtějí se setkávat a poznávat i mimo bohoslužby.