MODLITBA MATEK

SPOLEČNÁDomů MODLITBA MATEK ZA DĚTI „MODLITBY MATEK MOHOU ZMĚNIT SVĚT!“

Několik skupin maminek a babiček, modlících se nejen za své potomky – děti a vnoučata, ale i za další jim svěřené osoby, se pravidelně každý týden schází na faře. Jsou součástí mezinárodního hnutí Modlitby matek a dodržují se všemi ostatními skupinami modlících se matek předepsaný program setkání. Setkání trvá dvě hodiny a je pro všechny posilou a pramenem radosti. Vítána je každá maminka nebo babička!

 

V současné době scházejí dvě skupinky matek, zodpovědnou za toto modlitební hnutí v naší farnosti je Veronika Meisnerová.
Odkaz na stránky hnutí MM: http://www.modlitbymatek.cz/