Textové pole: Textové pole: Nabídka  
Textové pole: Kontakty
Textové pole: Úřední hodiny
Textové pole: ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST— ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV
Textové pole: Návštěvy

 

Římskokatolická farnost

arciděkanství Trutnov

Školní 155/20

541 01 TRUTNOV 1

telefon: 491 004 922

č.ú.: 1300189399/0800.

farnost@arcidekanstvi-tu.cz

Křesťanství
Pastorace na webu
Víra, křesťanství, náboženství
Titulek stránky
Textové pole: OFICIÁLNÍ STRÁNKY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TRUTNOV I
Arciděkanství TrutnovTextové pole: Aktuálně
Texty k nedělní liturgii

Nedělní liturgie

Rozpis čtení
OHLÁŠKY
Liturgický kalendář
FARNÍ ZPRAVODAJ
Modlitba breviáře
KALENDÁŘ
Textové pole: Odkazy
Téma týdne
Texty k nedělním přímluvám
Rozpis úklidu
Hospodaření farnosti

NOC KOSTELŮ 2016 … ohlédnutí

V pátek 10.června se naše farnost zapojila do Noci kostelů 2016. Nabídli jsme pestrý program, kde si každý mohl vybrat ten svůj. Úvodní mše svatá byla doprovázena farní mládežnickou rytmickou kapelou, pak jsme se zasmáli u divadelní scénky ze života Mojžíše a shlédli taneční vystoupení Dorotky Meisnerové. Jako už tradičně vystoupilo Krkonošské Collegium Musicum pod vedením Víta Mišoně. Tentokrát nás zpěváci zaujali zhudebněnými modlitbami. Se zajímavým programem vystoupily ženy z farnosti. Předvedly hudebně taneční program o boji dobra a zla.. Další část večera vystoupil smíšený pěvecký sbor Chorea Corcontica se svým repertoárem. Posledním programem před závěrečnou modlitbou a požehnáním bylo troubení trubačů Správy KRNAPu, kteří nás zaujali ukázkami hudby lovecké i duchovní. Nechyběla ani tradiční prohlídka kostela a oblíbený výstup na věž kostela. U vchodu do kostela připravily děti z misijního klubka Misijní jarmark, kde si každý mohl zakoupit některý z výrobků. Výtěžek jarmarku půjde na činnost misijního díla.

 

 

 

BOHOSLUŽBY O PRÁZDNINÁCH…

V době letních prázdnin budou bohoslužby takto:

 

 

STŘEDA

10:00-11:30

 

PÁTEK

13:00-14:30

 

PONDĚLÍ

——

——

ÚTERÝ

08:30

Mše svatá v kostele NPM

STŘEDA

08:30

Mše svatá v kapli BM, NSO

ČTVRTEK

08:30

Mše svatá v kostele NPM

PÁTEK

18:30

Mše svatá v kostele NPM

SOBOTA

08:30

Bohoslužba v kapli s RCh

NEDĚLE

07:40

Mše svatá v Poříčí

 

09:00

Mše svatá v kostele NPM

 

11:00

Mše svatá v Žacléři

 

18:30

Mše svatá v kostele NPM