Textové pole: Textové pole: Nabídka  
Textové pole: Kontakty
Textové pole: Úřední hodiny
Textové pole: ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST— ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV
Textové pole: Návštěvy

 

Římskokatolická farnost

arciděkanství Trutnov

Školní 155/20

541 01 TRUTNOV 1

telefon: 491 004 922

č.ú.: 1300189399/0800.

farnost@arcidekanstvi-tu.cz

Křesťanství
Pastorace na webu
Víra, křesťanství, náboženství
Titulek stránky
Textové pole: OFICIÁLNÍ STRÁNKY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TRUTNOV I
Arciděkanství TrutnovTextové pole: Aktuálně
Texty k nedělní liturgii

Nedělní liturgie

Rozpis čtení
OHLÁŠKY
Liturgický kalendář
FARNÍ ZPRAVODAJ
Modlitba breviáře
KALENDÁŘ
Textové pole: Odkazy
Téma týdne
Texty k nedělním přímluvám
Rozpis úklidu
Hospodaření farnosti

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO...

· vigilii slavíme v sobotu 14.5.2015 od 20 hodin v arciděkanském kostele Narození Panny Marie. Sejdeme se před zadním vchodem do kostela, kde proběhne úvodní část vigilie—slavnost ohně

· Hlavní mše svatá (v den slavnosti) bude v neděli od 9:00 hodin

 

 

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE...

Slavnost Nejsvětější Trojice připadá na neděli 22.5.2016. Při této mši svaté přistoupí 14 dětí z farnosti poprvé ke stolu Páně. První svátost Smíření a příprava bude v sobotu 21.5.2016 dopoledne. Sejdeme s

e v kostele v 9 hodin.

STŘEDA

10:00-11:30

 

PÁTEK

13:00-14:30