Textové pole: Textové pole: Nabídka  
Textové pole: Kontakty
Textové pole: Úřední hodiny
Textové pole: ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST— ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV
Textové pole: Návštěvy

 

Římskokatolická farnost

arciděkanství Trutnov

Školní 155/20

541 01 TRUTNOV 1

telefon: 491 004 922

č.ú.: 1300189399/0800.

farnost@arcidekanstvi-tu.cz

Křesťanství
Pastorace na webu
Víra, křesťanství, náboženství
Titulek stránky
Textové pole: OFICIÁLNÍ STRÁNKY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TRUTNOV I
Arciděkanství TrutnovTextové pole: Aktuálně
Texty k nedělní liturgii

Nedělní liturgie

Rozpis čtení
OHLÁŠKY
Liturgický kalendář
FARNÍ ZPRAVODAJ
Modlitba breviáře
KALENDÁŘ
Textové pole: Odkazy
Téma týdne
Texty k nedělním přímluvám
Rozpis úklidu
Hospodaření farnosti

POUŤ MODLITEB MATEK…

Koncem září se 10 poutníků (6 matek a 4 otcové) z naší farnosti zúčastnilo duchovní pouti do Itálie pořádané hnutím Modliteb matek. Celkem nás bylo 50 a  většina byla z moravských diecézí. Doprovázel nás otec Šebestián, františkán z Moravské Třebové.

Putovali jsme po stopách světců a zázraků. Navštívili jsme sv. Františka a sv. Kláru v Assisi, sv. Ritu v Cassie, sv. Pia v San Giovani Rotondo, sv. Benedikta v Monte Cassinu a samozřejmě sv. Patra a Pavla v Římě. Také jsme mohli společně žasnout nad rouškou s tváří Krista v Manoppellu, nad eucharistickým zázrakem v Lancianu a obdivovat chrám sv. Michaela zbudovaný ve skále (na základě legendy o navštívení sv. archanděla Michaela).

Po celou dobu jsme naši farnost nesli ve svých srdcích a v našich modlitbách jsme se za všechny přimlouvali.

Vyprošovali jsme Boží požehnání na přímluvu svatých pro otce Adriana a Jiřího, pro naše jáhny a všechny farníky, zvláště pak pro nemocné z naší farnosti.

VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE...

V pátek 21.10. a v sobotu 22.10. se v naší farnosti konalo setkání mládeže našeho vikariátu. Setkání bylo zahájeno společnou modlitbou v kapli Božího Milosrdenství. Téma bylo k roku Božího Milosrdenství. Mladí rozjímali nad textem Lukášova evangelia o Milosrdném Samaritánu ve  chválách i prosbách.

Další program pokračoval s otázkou „Kdo je můj bližní?“. Pozvali do společenství studenty z Ameriky, Brazílie a z Tchaj-Wanu (Čína). Ve skupinkách pak hosté přestavili svoji zem a své první zkušenosti s Českem. Každý se také naučil vtip a jazykolam v českém jazyce. V sobotu bylo setkání zakončeno  společnou mši svatou v kapli.

 

 

STŘEDA

10:00-11:30

 

PÁTEK

13:00-14:30